Щастя це

Щастя - це ділитися світлом, любити. Поділіться зі світом своїм ЩАСТЯМ. Ставайте нашими героями і партнерами.

 

Зробіть світ щасливішим! Поділіться своїм щастям!


21 Вер 2014

Валерія Чанишева й щастя: радість, здоров'я, близькі, друзі...

Читайте більше в рубриці Щастя: люди
 

Відомо усім і кожному про неосяжність путінської пропаганди на теренах Російської Федерації. Мабуть, кожному було б неприємно, коли, здавалося, гарний друг з сусідньої країни різко змінював позитивне ставлення до України, родич-росіянин починав називати вас «бендеровцамі» і «кієвской хунтой», а привітні коментарі у соціальних мережах змінилися агресивними закликами проти українців. Але, все ж, приємно знати, що і там залишилися свідомі громадяни, що закликають зупинити безглузду кремлівську війну і поважають ідеї Революції Гідності. Однією з таких є жителька Тамбова Валерія Чанишева, що охоче поділилася з НародUA своїм щастям – стабільністю і світом без війн.

Валерії Чанишевій - 17 років, дівчина захоплюється театральним мистецтвом і любить подорожувати. Мріє стати філологом.

 

Спершу подаємо відповідь Валерії мовою оригіналу:

- Есть у меня давняя привычка: поздравляя человека с днем рождения или другим праздником, я никогда не пускаюсь в подробности, не расписываю все пожелания в красках, не довожу их чуть ли до бесконечности. Как правило, мне достаточно улыбнуться и пожелать тому, кого я люблю, одного - счастья. Потому что, как по мне, это понятие универсально.

Так, для меня самой счастье – это безмятежная и радостная жизнь моей семьи, здоровье близких и родных, их благополучие. Особенно - здоровье. Мне кажется, это важнейшее, что мы имеем в жизни, и обязаны его хранить, чтобы уметь по-настоящему радоваться жизни.

Но счастье - это также и возможность уверенно заниматься любимым делом в течение всей жизни, абсолютно не беспокоясь о риске. Наверное, это здорово – жить, достигнув заветной мечты, и чувствовать гордость за самого себя.

Высокий достаток и безбедное существование, на мой взгляд, тоже входят в понятие «счастья». Что может быть лучше, чем чувствовать себя полностью свободным и не скованным недостатком денег – ничто не мешает путешествовать, осваивать что-то новое и неизвестное, посещать места, в которых всегда мечтал побывать.

Но одна из самых важных частей счастья – это друзья. Хотя бы один-единственный настоящий друг, который понемногу способен изменить мою жизнь к лучшему, пускай даже я и не всегда это осознаю и вижу. Но без всего, что я перечислила выше, я бы, вероятно, никогда не смогла назвать себя «счастливым человеком».

Но, все же, вышеперечисленное не играет никакой большой роли, если нет и самого мира, в котором можно чувствовать себя счастливым, если пока ты наслаждаешься жизнью, кто-то другой рядом с тобой ее теряет. Мне меньше всего хочется говорить про «Мир во всем мире» и прочие подобные и набившую всем оскомину фразы, но ведь это действительно так.

Возможность жить в мире без войн и сражений – одно из самых глобальных проявлений счастья.

 

Наразі пропонуємо переклад роздумів Валерії про щастя:

- Є у мене давня звичка: вітаючи людину з днем народження або іншим святом, я ніколи не вдаюся в подробиці, не розписую всі побажання в фарбах, не доводжу їх мало до нескінченності. Як правило, мені достатньо усміхнутися і побажати тому, кого я люблю, одного - щастя. Тому що, як на мене, це поняття універсальне.

Так, для мене особисто щастя - це безтурботне і радісне життя моєї родини, здоров'я близьких і рідних, їх благополуччя. Особливо - здоров'я. Як на мене, це найважливіше, що ми маємо в житті, і зобов'язані його зберігати, щоби по-справжньому радіти життю.

Але щастя - це також і можливість впевнено займатися улюбленою справою протягом усього життя, абсолютно не переймаючись з приводу ризику. Напевно, це чудово - жити, досягнувши заповітної мрії, і відчувати гордість за себе.

Високий достаток і безбідне існування, на мій погляд, теж входять в поняття «щастя». Що може бути краще, ніж відчувати себе повністю вільним і не обмеженим нестачею грошей - ніщо не заважає подорожувати, опановувати щось нове і невідоме, відвідувати місця, в яких завжди мріяв побувати.

Але одна з найважливіших складових щастя - це друзі. Хоча б один-єдиний справжній друг, котрий потроху здатний змінити моє життя на краще, нехай навіть якщо я і не завжди це усвідомлюю і бачу. Але без усього, що я перерахувала вище, я б, ймовірно, ніколи не змогла назвати себе «щасливою людиною».

Але, все ж, перераховане не грає великої ролі, якщо немає і самого світу, в якому можна почуватися щасливим, якщо поки ти насолоджуєшся життям, хтось інший поруч з тобою його втрачає. Мені найменше хочеться говорити про «Мир у всьому світі» та інші подібні фрази, які набили всім оскому, але ж це дійсно так.

Можливість жити в світі без воєн і битв - один з найбільш глобальних проявів щастя.

 

 

Фото надане автором

Поділіться з друзями:
 
Більше на цю тему